Salarissen in de hoofdsectoren

Zoveel beroepen, zoveel salarisverschillen. Sommige mensen willen van hun hobby hun beroep maken en het interesseert ze niet zo wat ze daarbij gaan verdienen, maar wie de open haard brandend dient te houden, zal best nieuwsgierig zijn naar de salarissen in de verschillende economische sectoren. Het zal je misschien verbazen wie in Nederland gemiddeld het meest verdient. In het volgende korte overzicht wordt gekeken naar zes hoofdsectoren; transport en logistiek, chemie, bouw, voedings- en genotmiddelenindustrie, zakelijke dienstverlening en overige industrie.

Bovengemiddeld in de bouw

Het eerste wat misschien opvalt, is dat mensen die werkzaam zijn in de bouwsector het meest verdienen als je kijkt naar de laag tot middelbaar opgeleide werknemers in Nederland. In de bouw verdienen zij ongeveer € 33.000 per jaar. Let wel, beroepen als timmerman en stukadoor vallen hier buiten. Je moet bij laag opgeleid in de bouwsector denken aan administratiemedewerker of een verkoper binnendienst. Bij deze vergelijking wordt ook uitgegaan van vaste bruto jaarsalarissen en cao-schalen tellen niet mee. De secundaire arbeidsvoorwaarden en andersoortige beloningen worden eveneens buiten beschouwing gelaten.

Loon uit loondienst

De uitvoerende werknemers in de bouw, waar je traditioneel aan denkt, verdienen gemiddeld ongeveer evenveel als de lager opgeleiden in de andere hoofdsectoren. Het is alleen moeilijker vast te stellen, omdat een groot gedeelte vaak noodgedwongen zelfstandig ondernemer is geworden en dan gaat het om het inkomen. Dit wordt niet meegenomen bij deze informatie over salarissen hoofdsectoren. Alleen bij loon uit loondienst spreek je over het salaris en kijk je dan naar bijvoorbeeld een metselaar, dan verdient deze beduidend onder de € 30.000 per jaar, evenals een schilder, lasser of stukadoor. Het gemiddelde jaarsalaris van de 10% hoogst betaalde bouwvakkers is wel € 33.000.

Chemiesector scoort het hoogst

Werknemers in de hogere functies die het ruimst beloond worden, vind je vooral in de chemiesector en ook in de voedings- en genotmiddelenindustrie. In de bouw verdient iemand met een hogere managementfunctie gemiddeld ruim € 95.300, maar in de chemie is dat € 108.000 per jaar. Sowieso wordt in de chemische sector het meest betaald. Vergeleken met de andere sectoren verdienen alleen werknemers in de lagere chemiefuncties gemiddeld wat minder. De jaarsalarissen in de sector ‘overige industrie’ zijn over het geheel genomen ook lager dan het gemiddelde van alle andere sectoren.

Grotendeels weinig verschil

De beloningsverschillen zijn, kortom, niet al te groot tussen de verschillende marktsectoren. Kijk je naar het gemiddelde jaarsalaris van de lager opgeleide werknemers in alle hoofdsectoren, dan zweven ze bijna allemaal rond de € 25.000. Alleen in de bouw steekt het salaris er wat dit betreft dus ver bovenuit. Bij de hoger opgeleide functies is chemie, zoals gezegd, de grote uitschieter naar boven met € 108.000, terwijl in deze categorie het doorsnee jaarsalaris voor alle sectoren zich rond de € 97.000 bevindt.

Brede begrippen

Voor de goede orde, deze informatie over salarissen hoofdsectoren bestaat natuurlijk wel uit erg brede begrippen. Neem de sector transport. Een gemiddelde buschauffeur verdient jaarlijks iets meer dan € 30.000 gemiddeld genomen, maar een manager logistiek heeft dan weer een behoorlijk jaarsalaris dat tussen de € 60.000 en € 90.00 schommelt. En zo verdient een commercieel directeur die bij de beste betaalde categorie in de sector zakelijke dienstverlening hoort gemiddeld € 194.500 en in de voedings- en genotmiddelenindustrie heeft een chef-kok bij een middelgroot restaurant een jaarsalaris dat tussen de € 33.000 en € 42.000 ligt.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*